Sök

56 träffar på torghandel
  • Torghandel Torgplatser administreras av Trosa turistcenter. Läs mer om hur du går tillväga om du vill hyra torgplats. Schakttillstånd och TA-plan Om du som entreprenör ska schakta på offentlig mark
  • <!--eri-no-index--><!--/eri-no-index--> Tillvägagångssätt vid förhyrning i Trosa och Vagnhärad: Tillvägagångssätt vid förhyrning i Trosa vid Skolparken, hamnen och Vagnhärads torg: Sökande gör en
  • Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun Antagen av: Kommunfullmäktige 2019-06-12, § 55, Dnr KS 2019/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift
  • Här samlar vi information om hur du som medborgare eller företagare får utnyttja offentlig mark som upplåts av kommunen. Läs mer under respektive rubrik. Torghandel Här hittar du mer information om
  • Trosa tätort har gått från att vara ett fiskeläge och hantverksstad till dagens attraktiva småstad där gammalt möter nytt. Tiden som havsbadort präglar stadsbilden och den långa handelstraditionen
  • Avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun Antagen av: Kommunfullmäktige 2017-11-29, § 104 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift TROSA
  • Avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun Antagen av: Kommunfullmäktige 2017-11-29, § 104 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift TROSA
  • Kommunfullmäktige Författningsanslag Sammanträdesdatum 2019-06-12 Anslag/bevis Ärende (författning): § 48 Finanspolicy för Trosa kommunkoncern KS 2019/101 § 49 Taxa för
  • Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum 2015-03-19 Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00–16.45 Beslutande ledamöter Arne Karlsson (KD),
  • Att sälja tobak – en snabbguide • En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och som är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer,