Sök

52 träffar på torghandel av typen Dokument
  • Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun Antagen av: Kommunfullmäktige 2019-06-12, § 55, Dnr KS 2019/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift
  • Avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun Antagen av: Kommunfullmäktige 2017-11-29, § 104 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift TROSA
  • Avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun Antagen av: Kommunfullmäktige 2017-11-29, § 104 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift TROSA
  • Kommunfullmäktige Författningsanslag Sammanträdesdatum 2019-06-12 Anslag/bevis Ärende (författning): § 48 Finanspolicy för Trosa kommunkoncern KS 2019/101 § 49 Taxa för
  • Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum 2015-03-19 Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00–16.45 Beslutande ledamöter Arne Karlsson (KD),
  • Att sälja tobak – en snabbguide • En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och som är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer,
  • Teknik- och servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-05-03 Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15:00–16:00 Beslutande ledamöter: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune
  • Teknik- och servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-05-02 Plats och tid: Kommunhuset kl. 15:00–16.15 Ajournering kl. 15:35–15:40 Beslutande ledamöter: John
  • Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-06, § 162 Reviderad av
  • Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-18, §