Sök

56 träffar på torghandel
  • Teknik- och servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-05-03 Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15:00–16:00 Beslutande ledamöter: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune
  • Teknik- och servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-05-02 Plats och tid: Kommunhuset kl. 15:00–16.15 Ajournering kl. 15:35–15:40 Beslutande ledamöter: John
  • Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-06, § 162 Reviderad av
  • Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-18, §
  • PICKN ICKEN TROSA HAMNPARK Förslag till ny utformning Gestaltningsförslag, 171103 Tove Nilsson och Josefine Svensson, Tyréns AB SKULP TURE N HÄNGET Förslaget bygger på att platsens förstärks
  • Teknik- och servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-08 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-16:30 Beslutande ledamöter: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune
  • Anmälan om tobaksförsäljning Nyanmälan – tobaksvaror ska säljas på ett nytt försäljningsställe. Anmälan av ägarbyte – ett försäljningsställe har bytt ägare. Avanmälan –
  • Teknik- och servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-09-28 Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15:00-16.40 Beslutande ledamöter: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune
  • Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-22 Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00- 22.40 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena
  • Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-04-08 Plats och tid: Bomans hotell, Trosa kl. 18.00-18.45 Beslutande ledamöter Daniel