Sök

56 träffar på torghandel
  • Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-05-29 Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 18:00-18:55 Beslutande ledamöter: Daniel Portnoff (M), ordförande Bengt-Eric
  • Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-06-12 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Skärborgarnas hus, kl. 14:00-18:15 Daniel Portnoff (M) § 40-58, 61-67
  • Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun Antagen av: Kommunfullmäktige, 2019-06-12, § 54, dnr KS 2019/107 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift
  • Teknik- och servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-10-04 Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15:00–16:00 Beslutande ledamöter: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune
  • Sammanställning After Work för dig inom besöksnäring och handel Sammanfattning Målet var att ta fram en handlingsplan med 2-4 konkreta frågor som kommunen tillsammans med Företagarna
  • Anmälan om tobaksförsäljning 12 c § tobakslagen (1993:581) Nyanmälan – tobaksvaror ska säljas på ett nytt försäljningsställe. Anmälan av ägarbyte – ett försäljningsställe av
  • Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef 0156-520 06 helena.edenborg@trosa.se Kallelse Datum 2017-03-07 Tid: Onsdagen den 15 mars 2017, kl. 19:00 Plats: Folkets hus, Trosa
  • Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Kanslienheten Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@
  • Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-11-29 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Skärborgarnas hus, kl. 19:00–22:45 Daniel Portnoff (M) Helena
  • Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-15 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Folkets hus, kl. 19:00–21.15 Daniel Portnoff (M) Eva Skansgård (