Sök

56 träffar på torghandel
  • Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-01 Plats och tid: Folkets Hus, Trosa kl. 18:00-20:00 Beslutande ledamöter: Daniel Portnoff (M), ordförande Bengt-Eric
  • Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-11-15 Plats och tid: Trosa Stadshotell, kl. 18:00-19:30 Beslutande ledamöter: Daniel Portnoff (M), ordförande Bengt-Eric
  • Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Kanslienheten Christin Alvesund Schedvins Nämndsekreterare 0156-522 50
  • Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Kanslienheten Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@
  • Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-13 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Skärborgarnas hus, kl. 14:00–17:45 Daniel Portnoff (M) § 43-61, 63-
  • Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-05-30 Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 18:00-18:45 Beslutande ledamöter: Daniel Portnoff (M), ordförande § 74-94, 96-
  • Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-09-26 Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 18:00-18:30 Beslutande ledamöter: Daniel Portnoff (M), ordförande Bengt-Eric
  • Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Kanslienheten Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@
  • Trosa kommuns författningssamling Upprättad: 2020-08-26. Dnr KS 2020/17. Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Förteckning Kommunfullmäktige Dokumentnamn
  • Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Kanslienheten Sofia Ölander Nämndsekreterare 0156-522 50