Sök

56 träffar på torghandel
  • Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Kanslienheten Christin Alvesund Schedvins Handläggare/Nämndsekreterare 0156
  • TROSA Kvaliteter att bevara och utveckla Den småskaliga och vackra trästadsbebyggelsen präglar Trosa som har utvecklats från fiskeläge och hantverks- stad till havsbadort, handelsstad och
  • www.trosa.se/op15 72 N 58° 53’ 38” Ö 17° 33’ 8” TROSA Kvaliteter att bevara och utveckla Trosa tätort har gått från att vara ett fiskeläge och hant- verksstad till dagens
  • 76 N58° 53’ 38” Ö 17° 33’ 8”www.trosa.se/op20 Planförslag 77 N58° 53’ 38” Ö 17° 33’ 8”www.trosa.se/op20 Trosa kommuns läge med både stationssamhälle och skärgårdsstad i den växande
  • 78 N58° 53’ 38” Ö 17° 33’ 8”www.trosa.se/op20 Planförslag 79 N58° 53’ 38” Ö 17° 33’ 8”www.trosa.se/op20 Trosa kommuns läge med både stationssamhälle och skärgårdsstad i den växande
  • Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef 0156-520 06 helena.edenborg@trosa.se Kallelse Datum 2017-11-21 Tid: Onsdagen den 29 november 2017, kl. 19:00 Plats: Skärborgarnas hus, Trosa
  • Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef 0156-520 06 helena.edenborg@trosa.se Kallelse Datum 2018-06-05 Tid: Onsdagen den 13 juni 2018, kl. 14:00 Plats: Skärborgarnas hus, Trosa
  • Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef 0156-520 06 helena.edenborg@trosa.se Kallelse Datum 2018-06-05 Tid: Onsdagen den 13 juni 2018, kl. 14:00 Plats: Skärborgarnas hus, Trosa
  • PARKPLAN TROSA KOMMUN Antagen av Teknik- och servicenämnden 2013- www.trosa.se/parkplan 2 Parkplan Trosa har tagits fram under 2011-2012. Den har utarbetats av: Kultur-, fritids och
  • Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef 0156-520 06 helena.edenborg@trosa.se Kallelse Datum 2017-11-08 Tid: Onsdagen den 15 november 2017 Kl. 18:00 – informationsärenden, stängt