Sök

56 träffar på torghandel
  • Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef 0156-520 06 helena.edenborg@
  • Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Kanslienheten Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@
  • Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef 0156-520 06 helena.edenborg@trosa.se Kallelse Datum 2019-05-22 Tid: Onsdagen den 29 maj 2019 Kl. 18:00 – informationsärenden, stängt
  • Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef 0156-520 06 helena.edenborg@trosa.se Kallelse Datum 2018-05-23 Tid: Onsdagen den 30 maj 2018, kl. 18:00 Plats: Skärborgarnas hus
  • Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef 0156-520 06 helena.edenborg@trosa.se Kallelse Datum 2019-06-04 Tid: Onsdagen den 12 juni 2019, kl. 14:00 Plats: Skärborgarnas hus, Trosa
  • Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef 0156-520 06 helena.edenborg@trosa.se Kallelse Datum 2018-05-23 Tid: Onsdagen den 30 maj 2018, kl. 18:00 Plats: Skärborgarnas hus