Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kungörelse: Antagen detaljplan för del av Fagerhult 2:10 Centrumvägen Trosa kommun

Kungörelse
Dnr KS 2023/105, SBN 2017/40
Kommunfullmäktige har den 8 november 2023 § 72, antagit detaljplan för del av Fagerhult 2:10 Centrumvägen i Trosa kommun.
Protokollet justerades: 2023-11-09
Anslås: 2023-11-10.
Detaljplan för del av Fagerhult 2:10Öppnas i nytt fönster

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Överklagan ska vara ställd till Mark- och Miljödomstolen men skickas till Kommunstyrelsen i Trosa kommun, 619 80  TROSA.

Ert överklagande ska alltid innehålla följande uppgifter:
1) Vilket beslut som överklagas (eventuell kopia av beslutet).
2) Synpunkter på den sakfråga som överklagas.
3) Namn, adress och telefonnummer samt vara undertecknat.

Överklagandet ska vara Trosa kommun tillhanda senast tre veckor från den dag då antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.