Överförmyndarens mottagningstid

Expeditionens öppettider: Måndag-fredag (helgfri vardag) kl. 10:00-12:00

Besöksadress: Västra Långgatan 4, Trosa

Handläggare: Per-Uno Nilsson
Överförmyndare: Per Liljekvist (M)
Ersättande överförmyndare: Lise-Lotte Jacobsson (S)

Kontakt

Per-Uno Nilsson
Överförmyndarhandläggare
Tel: 0156-520 82
Fax: 0156-520 17

overformyndaren@trosa.se

Expeditionstid:
Helgfri vardag
kl 10.00-12.00

Besöksadress:
Västra Långgatan 4-5
619 80 Trosa

Per Liljekvist (M)
Överförmyndare
Tel: 073-633 53 20

Lise-Lotte Jacobsson (S)
Ersättande överförmyndare