Anslagstavla

Lotta Uddberg
Registrator
Tel: 0156-520 58

Trosa kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Även kommunens föreskrifter ska kungöras på den kommunala anslagstavlan. I Trosa kommun finns en fysisk anslagstavla i receptionen i kommunhuset.

Anslag av protokoll

Från och med den dag då protokollet anslås (sätts upp) och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Linköping. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.

Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive anslag så kommer du till den sida där protokollen publiceras.

Humanistiska nämnden 2017-11-28, §83-97, 101-107 
Anslås: 2017-12-07
Nedtas: 2018-01-03

Kommunfullmäktige 2017-11-29
Anslås: 2017-12-05
Nedtas: 2017-12-28

Pensionärsrådet 2017-11-21
Anslås: 2017-12-05
Nedtas: 2017-12-28

Miljönämnden 2017-12-04
Anslås: 2017-12-05
Nedtas: 2017-12-28

Humanistiska nämnden 2017-11-28, § 98-100
Anslås: 2017-11-30
Nedtas: 2017-12-22

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-21
Anslås: 2017-11-22
Nedtas: 2017-12-14

Kommunstyrelsen 2017-11-15
Anslås: 2017-11-21
Nedtas: 2017-12-13

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde

Nästa sammanträde med kommunfullmäktige är den 14 mars kl. 19:00. Kallelsen publiceras här den 6 mars.

Kungörelse av kommunens föreskrifter

Författningsanslag - Beslutat av kommunfullmäktige 2017-11-29
Anslås: 2017-12-05
Nedtas: 2017-12-28