Frågor & svar

 • Hur ansöker jag om plats i förskola & fritids?

  Ansökan till plats i förskola och fritids gör du via våra e-tjänster. Du hittar ansökan här.

 • Hur ansöker jag för ledighet för mitt barn i skolan?

 • Hur gör jag om jag vill studera på ett gymnasium där jag måste resa och behöver resebidrag?

  För att ansöka om resebidrag fyller du i följande e-tjänst. Du kan inte få både resebidrag och inackorderingsbidrag samtidigt. Du kan även skaffa ett Movingo-kort. Läs mer här.

 • Hur gör jag om mitt busskort blivit stulet eller om jag har tappat det?

  Du vänder dig omgående till skolkontoret som får spärra ditt busskort så får du kvittera ut ett nytt busskort. Du får ersätta det stulna/tappade busskortet med 100 kr. Läs mer här.

 • Hur gör jag om mitt busskort gått sönder eller inte fungerar?

  Du vänder dig till skolkontoret där du får kvittera ut ett nytt busskort. Ta gärna med det trasiga kortet eller kvittot som du har fått av busschauffören på bussen. Läs mer här.

 • Hur säger jag upp min barnomsorgsplats?

  Logga in i barnomsorgswebben och säg upp platsen. Uppsägningstiden är en månad om du inte önskar ett senare datum. Man betalar avgift t o m sista placeringsdatum som framgår i uppsägningsbeslutet du får hemskickat.

 • Hur tar ni hänsyn till barn med allergi?

  Både ute- och innemiljön på våra förskolor och skolor tar hänsyn till att det finns barn som har olika sorters allergier. 

  Miljön på förskolor och skolor
  Både ute- och innemiljön på våra förskolor och skolor tar hänsyn till att det finns barn som har olika sorters allergier. Vi har ingen allergiförskola eller allergiskola i kommunen men förskolor och skolor försöker hantera miljön på ett sådant sätt att allergiska besvär kan undvikas i så stor utsträckning som möjligt bla vad gäller användandet av textilier, krukväxter och starka dofter, städning, besök av djur, val av växter ute, osv. Ventilationen kontrolleras återkommande.

  Har ditt barn någon allergi eller överkänslighet mot något födoämne kan både förskolor och skolor ordna specialkost. Läs mer om specialkost och anpassade måltider.

  Medicinering
  Om ditt barn behöver medicinering på grund av allergier och astma kan detta oftast ske i verksamheten men förskolan eller skolan kan behöva kontakt med behandlande läkare.

  Det är du som förälder som har ansvar för att förskolan eller skolan får den information eller utbildning de behöver för att ditt barn ska få rätt medicinering. Om det är mediciner som behöver tas i samband vid exempelvis allergisk reaktion på grund av födoämnesallergi är det något som behöver finnas med i ansökan om specialkost. Läs mer om specialkost och anpassade måltider samt hur du gör din ansökan.

 • Vi ska flytta utomlands - kan ni bekosta barnets studier?

  Trosa kommun har beslutat att en elev under vissa förhållanden kan ta med sig sin skolpeng (grundskolan) eller programpeng (gymnasieskolan) utomlands för att där bekosta sina studier. Här finns ansökan tillsammans med information om vilka kriterier som behöver vara uppfyllda.

 • Hur är mitt barn försäkrad under skoltid/förskoletid?

  Barn och ungdomar i Trosa kommun är olycksfallsförsäkrade under den tid de är i förskolan eller skolan samt under direkt färd till och från verksamheten. Läs mer ...

 • Jag ska studera på ett gymnasium dit det inte går att pendla, hur göra jag?

  Ska du läsa på en friskola söker du bidrag via CSN, vid en landstingsägd eller kommunal skola söker du via Trosa kommun.

  Gör så här:

  1. Gå in under Gymnasium, inackorderingsbidrag ta ut blanketten som heter Inackorderingsbidrag
  2. Läser igenom regler för rätt till inackorderingsbidrag och dubbelkolla att du uppfyller alla regler för att kunna motta inackorderingsbidrag.
  3. Fyll sedan i blanketten och skickar den till skolkontoret.
  4. När skolkontoret mottagit och behandlat din ansökan får du ett beslut på att inackorderingsbidraget är godkänt.

  Kom ihåg att du inte kan få inackorderingsbidrag och resebidrag samtidigt.

  Läs mer om inackorderingsbidrag här.

 • Kan jag välja var jag vill ha barnomsorg?

  Som förälder i Trosa kommun kan du välja var du vill ha din barnomsorg, i kommunal eller enskild regi, inom kommunen eller i annan kommun. Läs mer här.

 • Måste jag ansöka om fritids om mitt barn redan har en kommunal förskoleplats i Trosa kommun?

  Nej, det behöver du inte. När ditt barn fyller sex år kommer du få hemskickat en förtryckt skolvalsblankett där du kryssar i om ni vill ha plats på fritids på skolan eller inte.

  Från och med 1 augusti övergår platsen till plats på fritids och du betalar avgift enligt debiteringstabell.

 • Vad kostar det att ha barnomsorg?

  Trosa kommun följer Skolverkets avgiftsnivåer som innebär indexhöjning varje år. Man betalar avgift enligt debiteringstabell, som är en procentsats av de sammanlagda inkomstuppgifter som du som vårdnadshavare lägger in i barnomsorgswebben. Klicka här för att läsa mer.

 • Vem kan få barnomsorgsplats?

  Barnomsorgen är till för barn i åldrarna 1-13 år. Ditt barn måste ha fyllt ett år för att kunna börja i förskolan. Läs mer...

 • Vem kan ge mig råd och stöd kring mitt barn?

  Elevhälsan är ett stöd som anlitas av rektorn på ditt barns skola. Läs mer här.

 • Vuxenutbildning - kan jag läsa var jag vill?

  Det är Campus Nyköping som hanterar alla ansökningar och det är där du gör din ansökan. Det är även de som beviljar eller avslår ansökningar. Om utbildningen inte finns i Nyköping har du möjlighet att läsa på annan ort.

  Läs mer hos Campus Nyköping.

Kontakt

Skolkontoret
Norrbackagatan 8
619 80 Trosa
Växel: 0156-520 00
Fax: 0156-520 56
trosaskolkontor@trosa.se

Inger Fransson
Skolchef
Tel: 0156-520 53

Peter Bäckström
Utvecklingsledare
Tel: 0156-520 50
peter.backstrom@trosa.se

Daniella Almcrantz
Administrativ chef
Tel: 0156-523 54
daniella.almcrantz@trosa.se

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95
trosaskolkontor@trosa.se
Telefon-/besökstid mån-fre kl 8-12

Anneli Eriksson
Skolsamordnare
Tel: 0156-523 65
trosaskolkontor@trosa.se

Ingemar Bergström
Skolskjutssamordnare
Tel: 0156-522 02
ingemar.bergstrom@trosa.se

Magdalena Broman Winberg
Studie- och yrkesvägledare / Handläggare KAA
Telefon: 0156-52298 / 0705672795
magdalena.bromanwinberg@trosa.se

Linda Oskarsson
Administrativ assistent
Tel: 0156-52356
trosaskolkontor@trosa.se

Marita Encke-Dahlin
Kvalitetschef
Tel: 0156-52057
marita.encke-dahlin@trosa.se