Gymnasium

Trosa kommun har ingen egen gymnasieskola, men vi arbetar för att du som invånare ska ha en bred palett av skolor att välja mellan i såväl Stockholm som Nyköping och resterande delar av landet. Ungefär hälften av alla elever från Trosa kommun studerar vidare på gymnasieskolor i Nyköping, ungefär hälften i Stockholm, en del i Södertälje och resterande elever är utspridda på olika orter i Sverige.

Trosa kommun har avtal med Nyköping, Södertälje, Salem och Botkyrka kommun när det gäller gymnasieskolor samt Öknaskolan (Region Sörmland). Det innebär att i dessa kommuner tas Trosas elever emot i första hand. Men du har alltid möjlighet att söka till skolor i andra kommuner. Söker man offentliga skolor på andra orter så innebär det att man tas emot om det finns plats över, oavsett vilket meritvärde man har. Trosa kommun arbetar för att skriva avtal med Stockholms län för förstahandsintagning på samtliga skolor i Stockholms län.

Till friskolor söker alla på samma villkor.

Vi följer upp våra gymnasieelever genom regelbunden kontakt med skolorna. Har ni som elever eller föräldrar frågor eller synpunkter som ni vill framföra gällande gymnasiet så är ni alltid välkomna att kontakta oss på skolkontoret.

Oavsett var du väljer att gå i gymnasiet har Trosa kommun som ambition att underlätta för dig som elev. Vi hjälper till med busskort upp mot Stockholm såväl som ner mot Nyköping. Läs mer om Resor och inackordering.

För att göra ditt gymnasieval använder du dig av verktyget på webbplatsen gymnasiewebben.nykoping.se, där ni loggar in med ert personliga lösenord som kommer hem i brevlådan i januari (v.4). På hemsidan finns även instruktioner om hur du loggar in på webben för att kunna göra din ansökan. Det är viktigt att göra ett flertal val och att rangordna dessa. Det program och den skola du helst vill gå på ska vara ditt förstahandsval. När du gjort ditt val är det sen viktigt att du skriver ut kvittensen (papperskopian på ditt val) och lämnar den påskriven till studievägledaren.

Hittar du inte den skola eller den ort du letar efter, kontakta studievägledaren.

Kontakt

Magdalena Broman Winberg
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0156- 52298
Magdalena.BromanWinberg@trosa.se

Juliana Ana Ristic
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 073-2043771
Julijana.Ristic@trosa.se