Starta egen barnomsorg/skola

Vill du starta egen förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg?

För att starta enskilt driven förskola, fritidshem och pedagogosk omsorg (t ex familjedaghem) krävs godkännande från kommunen. 

Läs mer om riktlinjer för enskilt driven barnomsorg

Vill du starta fristående skola?

Ansökan om start av fristående grundskola, gymnasieskola och fritidshem ska lämnas till Skolinspektionen. Det är Skolinspektionen som handlägger ärenden vid start av fristående skola och fritidshem.

Mer information finns på Skolinspektionens webbplats.

Mer information

Kontakt


Inger Fransson

Skolchef
Tel: 0156-520 53