Barn- och elevhälsan

Trosa kommun har ett barn- och elevhälsoteam med kompetenserna skolsköterskor, skolläkare, psykologer, kuratorer och specialpedagoger. Vi arbetar framförallt förebyggande med att alla våra barn och elever ska må bra.

Barn- och elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Vi arbetar för en god arbetsmiljö i skolan, och för att skolan ska anpassas till elevernas förutsättningar och behov. Vi ska också stödja elevernas utveckling på väg mot skolans mål.

Kontakta din förskola eller skola för att få hjälp av oss. Vem som har vilken skola ser du nedan. Våra specialpedagoger arbetar även mot förskolorna.

 • Skolsköterskor

  En tyngdpunkt i vårt hälsofrämjande arbete är individuella hälsosamtal med elever och föräldrar, samt undersökningar för att tidigt upptäcka och åtgärda avvikelser. Hos oss får du som elev komma på hälsosamtal flera gånger under skoltiden.

  Ulrika Kjellgren, Hedebyskolan och Kyrkskolan 
  Ann Koernig, Fornbyskolan
  Cecilia Janson, Vitalisskolan 
  Marita Andersson, Tomtaklintskolan 
  Sofia Torheim Nyström, Skärlagsskolan 

 • Skolläkare

  Skolläkaren Daniel Mella arbetar tillsammans med skolsköterskorna kring barnets hälsa. Träffas via skolsköterskan på respektive skola.

 • Kuratorer

  Vi finns med i barn- och elevhälsoarbetet på skolorna genom att förstärka det sociala perspektivet. Vi har också samtalsstöd till elever.

  Eemelie Trinde, Vitalisskolan och Kyrkskolan
  Johanna Sjöstedt, Skärlagskolan och Tomtaklintskolan
  Jörgen Grundström, Hedebyskolan
  Mathilda Rosenwall, Fornbyskolan

 • Skolpsykologer

  Vi arbetar främst konsultativt mot medarbetare i skolan samt med handledning kring elever i behov av särskilt stöd.

  Sebastian Röhlcke, Fornbyskolan, Hedebyskolan och Kyrkskolan (föräldraledig)
  Agnieszka Klocek, Vitalisskolan, Skärlagskolan och Tomtaklintskolan 

  Tomas Danilsons, skolpsykolog vikarie

 • Specialpedagoger

  Våra centrala specialpedagoger arbetar kommunövergripande med konsultation och handledning till förskolornas medarbetare. På skolorna finns en specialpedagog som arbetar med att utveckla det förebyggande och stödjande arbetet kring alla elevers rätt att nå målen.

  Anna Andersson 
  Linda Eklund

 • Handlingsplan för närvaro

  Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär också en skyldighet för vårdnadshavarna att se till att deras barn går till skolan och en skyldighet för skolan och kommunen att kontrollera att alla skolpliktiga barn som bor i kommunen fullgör sin skolplikt.

  Ta del av handlingsplanen

Kontakt

Chef Barn- och elevhälsan

Malin Palmér Andersson (börjar 17/1-22)
tel: 0156-520 41
mobil: 070-567 59 70
malin.palmerandersson@trosa.se

Skolsköterskor

Ulrika Kjellgren
Hedebyskolan & Kyrkskolan 
tel: 0156-522 93
ulrika.kjellgren@trosa.se

Ann Koernig
Fornbyskolan
tel: 0156-520 49
ann.koernig@trosa.se

Cecilia Janson
Vitalisskolan
tel: 0156-520 74
cecilia.janson@trosa.se

Marita Andersson
Tomtaklintskolan tel : 0156- 522 44
marita.andersson@trosa.se 

Sofia Torheim Nyström
Skärlagskolan tel: 0156-522 65 
sofia.torheimnystrom@trosa.se

Skolläkare

Daniel Mella
nås via skolsköterskorna

Skolpsykologer

Sebastian Röhlcke
(föräldraledig, åter mars-22)
Leg. psykolog 
sebastian.rohlcke@trosa.se

Agnieszka Klocek
Leg. psykolog
agnieszka.klocek@trosa.se

Tomas Danilsons
Leg.psykolog
tel: 070-323 05 11
tomas.danilsons@trosa.se

Skolkuratorer

Eemelie Trinde
Vitalisskolan och Kyrkskolan
tel: 0156-522 27
eemelie.trinde@trosa.se

Johanna Sjöstedt
Skärlagskolan och Tomtaklintskolan
tel: 0156-522 87
johanna.sjostedt@trosa.se

Jörgen Grundström
Hedebyskolan
tel: 0156-521 43
jorgen.grundstrom@trosa.se

Mathilda Rosenwall
Fornbyskolan
tel: 073-958 62 39
mathilda.rosenwall@trosa.se

Specialpedagoger mot förskolan

Anna Andersson
Tel: 0156-520 51
anna.andersson@trosa.se

Linda Eklund
Tel: 0156-520 65
linda.eklund@trosa.se

Specialpedagoger mot Resursteamet

Jenny Törnfelt
Tel: 079-098 27 59
jenny.tornfelt@trosa.se

Åsa Mattsson
Tel: 079-066 00 22
asa.mattsson@trosa

Hit kan du även vända dig

BUP
Barnavårdscentralen
Bris
Socialtjänst

Ungdomsmottagningen

Vårdcentralen