Barnomsorg

Val av barnomsorg

I begreppet barnomsorg ingår både plats på förskola och plats på fritidshem/fritids (skolbarnomsorg). Som vårdnadshavare i Trosa kommun har du möjlighet att välja barnomsorg i kommunal eller enskild regi. Vid platsbrist samverkar kommunal och enskild verksamhet för att erbjuda plats i kommunen.

När du söker förskoleplats till ditt barn har du möjlighet att ange upp till fyra köalternativ. När det gäller plats på fritids väljer du den skola där ditt barn är inskriven. Du kan ansöka om plats på förskola och fritidshem i samma ansökan. För att ansöka om barnomsorg i enskild regi tar du kontakt direkt med förskolan som administrerar kö och placeringar. Fritids finns ej i enskild regi i Trosa kommun.

Fritidshemmen är till för barn från 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Alla kommunala fritidshem är kopplade till någon av de fem grundskolorna i kommunen.

Klicka här för att ansöka om kommunal barnomsorgsplats i Trosa kommun.

Trosa kommun är finskt förvaltningsområde

Trosa kommun är finskt förvaltningsområde och erbjuder språkstöd på Väsby förskola i Vagnhärad. Här har vi finsktalande pedagogisk personal. I din ansökan om barnomsorg kryssar du i Finskt förvaltningsområde/Väsby förskola.

Om du har frågor kan du kontakta Skolkontoret på telefonnummer 0156-520 00 eller mejla till trosaskolkontor@trosa.se.

Kontakt

trosaskolkontor@trosa.se

Anna Nilsson
Handläggare - barnomsorg
Tel: 0156-520 95
Telefon-/besökstid mån-fre kl 8-12

Linda Oskarsson
Administrativ assistent - barnomsorg/skola
Tel: 0156-523 56