ABC-kurser 2021

Dags för höstens ABC föräldragrupp – Hur vill du att ditt barn ska komma ihåg dig om 20 år?

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

ABC-programmet består av fyra gruppträffar kring varsitt tema och leds av utbildade gruppledare. Alla deltagare är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. Höstens grupp leds gruppen av Anna och Johanna.

Gruppträffarna

Träff 1 – VISA KÄRLEK - Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Under träffen handlar diskussioner, filmer och övningar om att ha fokus på det som fungerar. Du behöver delta i träff 1 för att fullfölja träffarna.

Träff 2 – VARA MED - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Under träffen handlar diskussioner, filmer och övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN - Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Under träffen handlar diskussioner och övningar om konflikthantering.

Samt en ÅTERTRÄFF med gruppen, där ni tillsammans väljer tema under träff 4.

När

Onsdagar
10/11, 17/11, 24/11, 1/12 och 12/1

Lokal

Häradsgården, Gärdesvägen 37A Vagnhärad
Tid: 18.00-20.30

Anmälan

Anmäl intresse till ulrica.martenssonjohansson@trosa.se, telefon 0156- 521 45
Skriv i anmälan: ditt/era namn, ev spec.kost, telefonnummer, e-mail och ålder på ditt/dina barn.
Sista anmälningsdag är den 30/9. Bekräftelse på deltagande skickas ut under vecka 41.

ABC-programmet består av fyra gruppträffar kring varsitt tema och leds av utbildade gruppledare. Alla deltagare är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. Läs mer om Alla Barn i Centrum

Kontakt

Anmälan till ABC föräldraträffar
Ulrica Mårtensson Johansson
ulrica.martenssonjohansson@trosa.se
Telefon 0156- 521 45

Vid anmälan ange namn, telefonnummer, epost samt ålder på ditt/dina barn.