ABC-kurser 2022

Dags för vårens ABC-föräldragrupp – Hur vill du att ditt barn ska komma ihåg dig om 20 år?

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

ABC-programmet består av fyra gruppträffar kring var sitt tema och leds av utbildade gruppledare. Alla deltagare är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. Höstens grupp leds gruppen av Anna och Johanna.

Gruppträffarna

Träff 1 – VISA KÄRLEK - Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Under träffen handlar diskussioner, filmer och övningar om att ha fokus på det som fungerar. Du behöver delta i träff 1 för att fullfölja träffarna.

Träff 2 – VARA MED - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Under träffen handlar diskussioner, filmer och övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN - Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Under träffen handlar diskussioner och övningar om konflikthantering.

Samt en ÅTERTRÄFF med gruppen, där ni tillsammans väljer tema under träff 4.

När

Grupp 1 torsdagar
10/3, 17/3, 24/3, 31/3 och återträff 28/4

Grupp 2 onsdagar
27/4, 4/5, 11/5,18/5 och återträff 15/6

Lokal

Vuxenutbildningens lokaler på Stationsvägen 10 i Vagnhärad
Tid: 18.00-20.30

Anmälan

  • Anmäl intresse till: ulrica.martenssonjohansson@trosa.se
    telefon 0156-521 43
  • Skriv i anmälan: önskan om grupp, ditt/era namn, ev spec.kost, telefonnummer, e-mail och ålder på ditt/dina barn.

Ni får en pärm med material vid första träffen, medtag egen penna för anteckningar. Vi bjuder på Kaffe/the och en smörgås. Meddela ev. specialkost.

Anmälan senast den 14/4. 

Vi reserverar oss utifrån om förändringar i riktlinjer sker från FHM och Trosa kommun.

ABC-programmet består av fyra gruppträffar kring varsitt tema och leds av utbildade gruppledare. Alla deltagare är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. Läs mer om Alla Barn i Centrum

Kontakt

Anmälan till ABC föräldraträffar
Ulrica Mårtensson Johansson
ulrica.martenssonjohansson@trosa.se
Telefon 0156- 521 45

Vid anmälan ange namn, telefonnummer, epost samt ålder på ditt/dina barn.