Specialkost och anpassade måltider

Hösten 2021 infördes nya rutiner för insamling av ansökningar till specialkost och anpassade måltider i Trosa kommun. Syftet med de nya rutinerna är att säkerställa att katalogen av ansökningar är uppdaterad efter barnets/elevens nuvarande behov. Även pedagoger har rätt till specialkost och ansöker genom samma e-tjänst.


  • Specialkost
    innebär att kosten anpassas av medicinska skäl som till exempel födoämnesallergi, laktosintolerans eller celiaki.
  • Anpassad måltid innebär de avvikelser från normalkosten som anses nödvändiga för att barnet/eleven ska klara sin studiegång i skolan eller vistelse i förskolan, exempelvis neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) eller religion. Anpassningen kan även gälla själva måltidsmiljön. Här ingår även anpassad måltid av etiska skäl, exempelvis vegankost.

Ansökan om specialkost

Måltidsverksamheten inom förskola och skola använder inte mandel, nötter, jordnötter och sesamfrön. Trots att nämnda livsmedel inte används inom förskola och skola så ska allergi mot dessa ändå anmälas, i syfte att möjliggöra att hänsyn tas till ”spår av…”-märkningar. För att barnet/eleven ska få specialkost i skolan och förskolan behöver du som vårdnadshavare ansöka via vår e-tjänst.

Behov av specialkost behöver styrkas med ett medicinskt utlåtande eller journalutdrag från vården där barnets diagnos framgår. Enklast är om vårdnadshavare begär ut en journalkopia. Utlåtandet eller journalkopian bifogas i e-tjänsten. Om det finns svårigheter i hanteringen av journalkopior och läkarintyg kan skolsköterska vara behjälplig med journalrekvisition.

Ansökan om anpassad måltid

För att barnet/eleven ska få anpassad måltid i skolan och förskolan behöver du som vårdnadshavare ansöka via vår e-tjänst.

Behov av anpassad måltid av religiösa/etiska skäl

Ansökan via e-tjänst behöver inte göras om eleven av icke medicinska skäl väljer bort vissa livsmedel (som kött eller fläsk). Inom grundskolan erbjuds ett fullvärdigt alternativ i den ordinarie buffén. Går barnet däremot på förskolan behöver du som vårdnadshavare meddela förskolan om behovet, men ingen ansökan via e-tjänst krävs.

För elever som äter helt växtbaserad (vegansk) kost behövs en ansökan via e-tjänsten. Går barnet däremot på förskolan behöver du som vårdnadshavare meddela förskolan om behovet, men ingen ansökan via e-tjänst krävs.

Behov av anpassad måltid på grund av särskilda behov

Beslut om vilken typ av anpassning av måltiden som är aktuell för den enskilde individen fattas på ett dialogmöte mellan föräldrar och förskole/skolpersonal. Ta kontakt med personal för att boka tid. Om förskolan/skolan bedömer att så behövs kan även kökspersonal, skolsköterska, specialpedagog eller skolpsykolog medverka på mötet. Observera att mötet ska genomföras innan du gör en ansökan via e-tjänsten. Datum och kontaktperson för dialogmötet ska nämligen anges vid ansökan om anpassad måltid.

Dagar då erbjudandet via den befintliga matsedeln inte är tillräckligt erbjuder förskolan/skolan komplettering i form av en rullande alternativ matsedel.

Läs mer

Rutin för specialkost och anpassad måltid, PDF

Kontakt

Jenny Sultan
Måltidsutvecklare
Tel. 0156-521 32
jenny.sultan@trosa.se

Ulrika Enqvist
Enhetschef för elevhälsan
Tel. 0156-520 41
ulrika.enqvist@trosa.se