Öppettider för förskola/fritids sommar 2022

Fritids

Vitalisskolan

Fritids öppet i sommar: Ja (under vecka 28-31 är verksamheten förlagd till Skärlagsskolans fritids).

Skärlagskolan

Fritids öppet i sommar: Ja (v. 28-31 gemensamt med elever från Vitalisskolan).

Fornbyskolan

Fritids öppet i sommar: Ja (v.28-31 gemensamt och med en avdelning öppen).

Kyrkskolan

Fritids öppet i sommar: Ja (v.28-31 är fritids stängt).

Förskolor öppna i sommar (v.28-31)

I Trosa är det Skärgårdens förskola som har öppet under 28-31.

  • Avdelningen Krabban för barn 3-5 år, Tel: 0156-520 38
  • Avdelning Bläckfisken för barn 1-3 år, Tel: 0156-522 76

I Vagnhärad är det Fagerängs förskola som har öppet under 28-31.

  • Tel. Avd. Valpen: 0156-522 08 eller 070-567 06 83

Fritids öppna i sommar (v.28-31)

I Trosa är det Skärlagskolans fritidsavdelning Jollen som har öppet 28-31.

  • Tel: 0156-52164 eller Tel: 073-6713536

I Vagnhärad är det Fornbyskolans fritidsavdelning Fornborgen som har öppet under 28-31.

Västerljungs fritids stänger och de barn är hänvisade till Fornborgen i Vagnhärad.