Vuxenutbildning

Grundläggande utbildning

För dig som önskar studera grundskoleämnen som svenska (SFI), svenska som andraspråk (SAS) har vi utbildning i Vagnhärad på Stationsvägen 10.
Kontakta gärna oss på skolkontoret så berättar vi mer. Du har även möjlighet att läsa på annan ort om du så önskar. Här hittar du ansökningsblankett för studier i Trosa

Gymnasial och grundläggande utbildning och särskild utbildning för vuxna

Du kan välja att läsa på heltid eller bara någon enstaka kurs. Alla kurser söks via Campus Nyköping. Där erbjuds även studievägledning både via telefon och bokade möten. Har du önskemål om annan ort än Nyköping är det via Campus Nyköping som din ansökan görs. Ta då alltid kontakt med en vägledare.

För att vara behörig ska du vara över 20 år och sakna eller ha bristande kunskaper inom det ämnesområde som kursen omfattar. Du som har avslutat gymnasiet kan söka behörighetskompletterande kurser även om du är yngre än 20 år.

Bli redo för jobb i Sörmland

Det är lättare att få ett jobb om du har en yrkesutbildning eller någon annan avslutad utbildning. På redoforjobb.se hittar du tips på framtidsjobb och tre steg till ditt framtidsjobb.

Vill du studera svenska?

Vi erbjuder undervisning i svenska för invandrare (SFI) för mer information. Läs mer här

Vill du läsa samhällsorientering (SO)?

Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige. Läs mer om SO.

Kontakt

Skolkontoret
Norrbackagatan 8
619 80 Trosa
Växel: 0156-520 00
Fax: 0156-520 56
trosaskolkontor@trosa.se

Mats Larsson
Skolchef
Tel: 0156-520 53
mats.larsson@trosa.se

Peter Bäckström
Utvecklingsledare
Tel: 0156-520 50
peter.backstrom@trosa.se

Daniella Almcrantz
Administrativ chef
Tel: 0156-523 54
daniella.almcrantz@trosa.se

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95
trosaskolkontor@trosa.se
Telefon-/besökstid mån-fre kl 8-12

Anneli Eriksson
Skolsamordnare
Tel: 0156-523 65
trosaskolkontor@trosa.se

Ingemar Bergström
Skolskjutssamordnare
Tel: 0156-522 02
ingemar.bergstrom@trosa.se

Magdalena Broman Winberg
Studie- och yrkesvägledare / Handläggare KAA
Telefon: 0156-52298 / 0705672795
magdalena.bromanwinberg@trosa.se

Linda Oskarsson
Administrativ assistent
Tel: 0156-52356
trosaskolkontor@trosa.se

Marita Encke-Dahlin
Kvalitetschef
Tel: 0156-52057
marita.encke-dahlin@trosa.se