Studieekonomi

Du som studerar inom kommunal vuxenutbildning, folkhögskola, kvalificerad yrkesutbildning och högskola kan söka studiemedel för din försörjning under studietiden. Du måste studera på minst halvtid. Studiemedel, som består av både lån och bidrag, kan sökas hos CSN (Centrala studiestödsnämnden). Inkomst under studietiden kan påverka hur mycket du får i bidrag och lån. Utländska medborgare ska första gången ansöka om prövning för rätt till studiestöd. Läs mer på CSN:s webbplats ...

Det kan också finnas möjlighet att få tilläggslån eller merkostnadslån. Läs mer på CSN:s webbplats ...