Svenska för invandrare (SFI)

Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet. 

När kan man studera SFI?

  • från och med 1 juli det år man fyller 16 år.
  • när man inte har grundkunskaper i svenska.
  • när du är bosatt i Sverige.

Undervisning

Undervisningen omfattar kurser på fyra nivåer från A till D och beroende på studievana och eventuella förkunskaper kan du börja på olika nivåer. Den högsta nivån, kurs D, ger kunskaper som behövs för arbete och samhällsliv samt för fortsatta studier inom "svenska som andraspråk".

Trosa kommun erbjuder kurserna B, C och D. Behöver du gå första kursen A, kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 

Vilken studieväg och kurs du ska läsa beror på hur mycket svenska du kan och vad du har för tidigare skolbakgrund. Studieplanen är individuell och ska anpassas efter dina behov. Efter avslutad kurs får du ett betyg eller intyg.

All undervisning är gratis. 

Vuxenutbildning Trosa (SFI), som du hittar på Stationsvägen 10 Vagnhärad, erbjuder lektioner alla vardagar mellan kl. 08.30 och 12.00 

SVA Grund har lektioner på Stationsvägen i Vagnhärad måndag, tisdag, onsdag för delkurser 1-2 och onsdag, torsdag, fredag för delkurser 3-4 mellan kl. 8.30-12.00.

Om du är intresserad av SFI-studier i vår kommun så gör du en anmälan via vår E-tjänst eller på vår blankett som du hittar här. 

Lärare för verksamheten

Karin Otterström
Helene Carlind
Sara Skog  
Ninni Lundh

Klimatsmart konsumtion - återbrukare i Trosa kommun

"Klimatsmart konsumtion" är ett miljöprojekt som Trosa Vuxenutbildning/SFI har bedrivit med syfte att uppmuntra hållbar konsumtion inom kommunen. Genom att välja att återanvända produkter kan du direkt bidra till din kommuns lokala hållbara ekonomi, och hjälpa Trosa kommun att medverka till att de nationella energi- och klimatmålen nås. Läs mer om projektet och företagen.

Mer information

Ansökan SVA (Blankett att skriva ut)

Studie och yrkesvägledning
SFI:s miljöskola
Fortsätt med att läsa Svenska som andraspråk (SVA)
Skolverkets kursplan för utbildning i svenska för invandrare 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Alexandra Degerman
Rektor SFI
Skolkontoret
Telefon: 070 - 555 40 62
alexandra.degerman@trosa.se

Kjell Lundh 
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 070-567 08 66
kjell.lundh@trosa.se

Mobilnummer till skolan
076 - 723 08 78