Basplacering

Indelning för basplacering - skolor i Trosa kommun

Alla boende på västra sidan om Trosaån
Östra sidan om Trosaån: Villaområdet mellan Skärlagsgatan och Högbergsgatan, Stensundsvägen, Tomtagatan, Ekensbergsgatan
Östermalm
Lagnö
Stensund
Edanö
Hunga, Lund

Skärlagskolan

Hela Tomtaklintområdet
Augustendal inklusive Torpavägen
Åda gård, Åda golfväg, Åda backar, Åda fritidsområde
Trosalund
Krymla
Långnäs
Boende på Havsörnsgatan tom. Hagvägen (inkl Bäckens Gärde)

Kyrkskolan

Västerljung 
Hillesta                                                     
Sille       
Ullaberg
Löten
Långbro
Stene
Ytterstene

Fornbyskolan                                                         

Vagnhärad
Åbro
Lundby

Gräns vid överfarten E4:an vid Sille och järnvägsviadukten på Studsviksvägen