Båtplats

Kommunal båtplats
Tel: 0156-520 00

Trosa kommun har cirka 700 båtplatser. För närvarande finns lediga platser i västra och östra ån ovanför Villabron. Till plats vid Gästhamnen, Baltic, Fiskebryggan och Jungfrutomten är det dock kö.

Ansök om kommunal båtplats

För att ansöka om kommunal båtplats, kontakta Trosa kommuns bokning:

Tel: 0156-520 00

Båtbottentvätt

I Trosa gästhamn finns en båtbottentvätt. Denna miljövänliga tvättmetod är en del av kommunens arbete med hållbar utveckling.

Toalettavfall från fritidsbåtar

Båtar har möjlighet att tömma latrin i sugtömningsstationen som är placerad i Trosa gästhamn. Läs mer restriktioner och var du kan tömma din latrin. 

Sjösättningsramp

Ramp för mindre båtar finns vid ABC-bryggorna samt Östra hamnplan.

Specifikationer för ABC-bryggornas ramp
Max belastning: 3 ton
Rampens längd: 12 m
Medelvattendjup mellan stolparna: 1,80 m

Privata båtklubbar

Kolbryggans båtklubb
Kolbryggans båtklubb har just nu ett fåtal platser lediga för båtägare som behöver vinter- och sommarplats.

Granuddens båtklubb

Sörmlandskustens båtförbund

Tureholmsvikens Båtsällskap

Sällskapet har platser för både små och stora motor- och segelbåtar, och klubben drivs som en förening av medlemmarna.