Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Energiplanering

Energiplanering handlar om att tillgodose samhällets behov av energi utan att försämra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling.

Vi behöver energi för transporter, för att värma byggnader, driva maskiner och utrustning, för belysning mm. Industrisamhället har de senaste seklerna i huvudsak använt olja och kol som energikällor. Vi är idag medvetna om att dessa energislag bland annat har bidragit till att skapa det enorma problemet med global uppvärmning. Idag är alla samhällsnivåer engagerade i att begränsa den globala uppvärmningen.

Trosa kommuns energiplanering

Trosa kommun har som ekokommun länge arbetat aktivt med energifrågorna. Kommunens fastigheter försörjs idag genom förnybar energi i form av fjärrvärme och el från förnybara källor. Att effektivisera energianvändningen i kommunens fastigheter är ett kontinuerligt arbete. Likaså att minska koldioxidutsläpp från de egna fordonen. Under 2019 investerar kommunen i en egen HVO-tank för att kunna driva bilarna på förnybart bränsle.

Trosa kommuns energi- och klimatplan

Kommunfullmäktige antog 2018 en ny Energi- och klimatplan för Trosa kommun som omfattar energi- och transportsektorn inom hela kommunens geografiska område. Syftet med planen är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Ett antal framtidsbilder har tagits fram för att peka ut riktningen för energi- och klimatarbetet till år 2030. Till vardera framtidsbild har ett åtgärdspaket tagits fram som årligen följs upp och utvärderas. Åtgärderna genomförs av den kommunala verksamheten och de helägda kommunala bolagen. Men för att nå målen måste alla som bor, vistas och verkar i kommunen bidra och kommunen verkar för att skapa goda möjligheter till det. Ta del av Trosa kommuns energi- och klimatplanÖppnas i nytt fönster.