Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Insatsprojekt Däcktryck

Insatsprojektet organiseras nationellt av Energimyndigheten och innebär att alla kommuners Energi- och klimatrådgivare deltar. Till sommaren ska många rådgivare ut och uppmärksamma bilisterna i sin kommun på fördelarna med rätt däcktryck. Tidigare projekt som fokuserat på området visar att många bilar rullar med för lågt tryck och alla som cyklat med dåligt pumpade däck vet att det går mycket tyngre. Ekonomi, miljö och säkerhet har mycket att vinna om vi kontrollerar trycket oftare.

Körs bilen med 80 % av rekommenderat lufttryck så ökar bränsleförbrukningen med 3 % och körs den med 70 % av rekommenderat lufttryck så kan däckens livslängd halveras. Utöver det så försämras också köregenskaperna vid exempelvis undanmanöver.

Ibland går det att se på däcket om det körs med fel lufttryck. Om mönstret är mer slitet i mitten av däcken kan trycket vara för högt medan mönstret slits på bägge sidorna om trycket är för lågt.

Det rekommenderade däcktrycket gäller kalla däck och bildäck anses ha uppnått arbetstemperatur redan efter 3 kilometers körning. Om en bilist då kollar däcktrycket längs vägen på en bilresa (längre än 3 km) och ser att det stämmer överens med det rekommenderade, så är trycket egentligen ungefär 0,3 bar för lågt. Detta kan vara en av anledningarna till att så många ovetandes har för lågt tryck. Så fyller ni på luft i varma däck kan det vara lämpligt att lägga sig ungefär 0,3 bar över det rekommenderade trycket. Enligt Trafikverket kan du fylla däcket 10–15 procent över det rekommenderade däcktrycket utan att du äventyrar trafiksäkerheten.

Att kunna spara 3 % av bränsleförbrukningen låter kanske inte som så mycket men då bör man komma ihåg att det rullar nästan 4 miljoner privatbilar enbart i Sverige och sedan tillkommer några miljoner företagsägda bilar också. Det ligger mycket sanning i uttrycket ”många bäckar små”.

Energi- och klimatrådgivning

Telefonnummer
0156-520 00

Karen Kynnefjäll
Energi- och klimatrådgivare

Maria Karlsson
Energi- och klimatrådgivare