Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skogsbruk

Den största delen av de skogsområden kommunen äger ligger tätortsnära. Skogarna används för rekreation, friluftsliv, naturvård och som utvecklingsmark för ny exploatering.

Närhet till naturområden är viktig för människors hälsa och även mindre skogsområden kan innehålla en stor variation av vilda växter och djur. Trosas första kommunala naturreservat är det tätortsnära Tomtaklintskogen.

Kommunens skogsbruksplan

Kommunen har en skogsbruksplan för de kommunägda skogarna. Planen är omfattande, för varje skogsområde finns en beskrivning och ett fastlagt mål. I vissa områden får vanligt skogsbruk bedrivas medan det i andra områden är naturvärdena som helt avgör hur området ska skötas. Det är kommunens tekniska kontor som ansvarar för skötsel av de kommunägda skogarna i enlighet med skogsbruksplanen.

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24