Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vanliga miljöfrågor

Om du undrar något om energianvändning

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.

Frågor om hur farligt det är med radon eller strålning

Besök Strålskyddsinstitutet för svar.

Jag har fuktfläckar i min hyreslägenhet.

Vart ska jag vända mig? Om du misstänker att det är något fel i husets konstruktion ska du i första hand kontakta din fastighetsägare/förvaltare. Det är deras ansvar att göra en utredning av felet och vid behov göra något åt det.

Hur varmt ska det vara i min hyreslägenhet?

Socialstyrelsen rekommenderar 20-24ºC. Det bedöms som olägenhet för människors hälsa om temperaturen understiger 18ºC.

Behövs tillstånd för att ha ormar i sin bostad?

Det kan krävas tillstånd för att få ha ormar i sin bostad. Kontakta miljökontoret, tel: 0156- 523 05 för mer information.

Vad gör man om man besväras av vilda djur?

Djur finns alltid i vår närhet så en viss grad av störning måste man stå ut med. Om problemen är mycket stora kontakta tekniska kontoret på telefon 0156-520 00.

Vi har en egen dricksvattenbrunn, men är osäkra på kvaliteten.Hur
kontrollerar man vattnet i brunnen?

Om du tar vatten från en enskild brunn bör det kontrolleras minst vart tredje år.