Ekonomi

God ekonomisk hushållning i Trosa kommun

Dagens kommuninvånare betalar för den verksamhet som de åtnjuter och som anpassats efter invånarnas behov samt att värdet på kommunens och dess företags tillgångar, såväl materiella, finansiella som personella, underhålls och utvecklas.

Din skatt

För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Trosa kommun 21,60 kronor i skatt för din kommunala service.

I din skattesats ingår förutom skatt till Trosa kommun, skatt till Region Sörmland. Regionskatten är 10,83 kronor. Utöver dessa skatter tillkommer kyrkoavgift och begravningsavgift. Kyrkoavgiften betalar alla som är medlemmar i Svenska kyrkan.  Begravningsavgift betalar alla.

Skatt och avgift 2020

  • Skatt till kommunen  21,60
  • Skatt till landstinget  10,83
  • Summa skatt  32,43
  • Kyrkoavgift  0,97
  • Begravningsavgift  0,253

Total skatt och avgift

  • om du tillhör svenska kyrkan  33,7
  • om du inte tillhör svenska kyrkan  32,7

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakt


Marlene Bernfalk

Ekonomichef
Tel: 0156-520 92