Skattesats

Kommunfullmäktige beslutar varje år vilken kommunal skattesats folkbokförda i Trosa ska betala.

Så här fördelas skatten:

  • Skatt till kommunen  21,60
  • Skatt till landstinget  10,83
  • Summa skatt  32,43
  • Kyrkoavgift  0,97
  • Begravningsavgift  0,253

Församlingsavgiften till Svenska kyrkan förblir oförändrade från föregående år men begravningsavgiften höjs.

Avgiften till Svenska kyrkan (Församling) är frivillig, däremot är begravningsavgiften obligatorisk.

Så här används din skatt

För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Trosa kommun 21,60 kronor i skatt för din kommunala service. Dessutom betalar du 10,83 kronor i landstingsskatt och 0,253 kronor i begravningsavgift. Kyrkoavgift (0,97 kronor) betalar de som är medlemmar i svenska kyrkan.

Kommunens intäkter måste vara minst lika stora som dess utgifter. Kommunens intäkter var 1080 mkr 2018. Den största intäkten är kommunalskatt, 765 mkr. Övriga intäkter är statsbidrag, hyror, försäljningar och avgifter. Cirka tio procent av kommunens intäkter är i form av avgifter.

Kommunens service finns överallt i din vardag - men kommunen sköter inte allt. En del ansvarar regionen för och en del sköts av staten. Kommunen ansvarar bl.a. för äldreomsorg, skola, barnomsorg, socialtjänst, bibliotek, avfallshantering, gator och parker, miljö- och hälsoskydd, borgerlig vigsel, begravning samt sedan 2010 hemsjukvård. Regionen ansvarar bl.a. för hälso- och sjukvård, tandvård, handikappfrågor.

Här kan du se hur dina skattekronor fördelas på respektive verksamhet.

Kontakt


Marlene Bernfalk

Ekonomichef
Tel: 0156-520 92