E-faktura till Trosa kommun

Emil Hallenborg
Ekonomassistent
emil.hallenborg@trosa.se
Tfn:0156-52091

Obligatorisk e-faktura för leverantörer till Trosa kommun och koncernbolagen

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Trosa kommun har påbörjat övergången till att alla nya leverantörer fakturerar via e-faktura samt att befintliga leverantörer successivt övergår till e-faktura för att ställa om i tid innan lagen träder i kraft. Det är smidigare för dig som leverantör och oss som kund samt att det är ett smart val för miljön.

Vad innebär det för varu- och tjänsteleverantörer?

Alla leverantörer till Trosa kommun måste kunna skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden som etableras i Sverige under 2018. Det kommer att vara en förutsättning för att vinna offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019. Var uppmärksam på upphandlingskrav om e-faktura och efterfrågad fakturastandard när ni svarar på anbud.

Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura enligt den nya standarden. Ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven kan få föreläggande om att betala vitesbelopp.

Läs mer om hur du som leverantör till Trosa kommun kan förbereda dig …

Vad du som leverantör behöver veta om oss och vad vi behöver veta om dig ...