Energi- & klimatrådgivning

Trosa kommuns energi- och klimatrådgivning är en opartisk tjänst som syftar till att minska klimatpåverkan från vår energianvändning, som riktar sig till privatpersoner, företag och föreningar (exempelvis bostadsrättsföreningar) och finansieras av Energimyndigheten.

Sedan 2017 ger Trosa kommun även energirådgivning i Nyköpings, Gnesta och Oxelösunds kommun.

Ta tag i din elanvändning

Din elmätare kan hjälpa dig att minska din elanvändning och därmed dina elkostnader. Du kan nämligen ganska enkelt mäta hur olika apparater och strömberoende delar i ditt hus påverkar din elanvändning! Då kanske du upptäcker saker som går att förändra så att elanvädningen minskar. Läs mer i informationsbladet Ta tag i Din elanvändning (PDF)

Funderar du på att förändra i ditt uppvärmningssystem?

Ta först reda på om du helt enkelt kan minska din energianvänding på något sätt, det vill säga att bli mer energieffektiv. Ett sätt att börja är att ta del av den information som finns på Energimyndighetens hemsida. Det finns även böcker och broschyrer för mycket inom energiområdet. Om du har delar i ditt värmesystem som behöver bytas ut så skall du noga studera vilka alternativ och möjligheter som finns. Jämför olika värmesystems för- och nackdelar och bilda dig en egen uppfattning. Försök att ha framförhållning och planera förändringar så att du slipper ta akuta beslut.

Solkartan

Intresset för solenergi ökar stadigt. För att underlätta för invånare att själva kunna se solenergipotentialen i sin fastighet finns Solkartan i Trosa kommun.

Tjänsten består av interaktiva kartor där du kan se hur mycket solen strålar på ett visst tak för att bedöma om en installation av solceller och solfångare är möjlig.

Solkartan utgår från 15 % verkningsgrad på solpaneler (värdet kan justeras av användaren) och för att räkna på takareal så har samtliga tak räknats upp efter en schabloniserad 30 gradig lutning.

Transporter

Energi- och klimatrådgivningen innefattar transporter, av personer och gods. Målgruppen är hushåll, företag och organisationer. Målsättningen med transportrådgivningen är:
- Att minska energianvändningen vid transporter (mer energieffektiva res- och transportsystem)
- Större andel energieffektiva fordon
- Ökad andel förnybar energi för transporter (t ex biodrivmedel)

Andra hemsidor med energiinformation och råd av olika slag

www.energimyndigheten.se www.elpriskollen.se - Upphandling av el www.vattenfall.se/privat - Rätt faktura av el www.radron.se - Råd och Rön om olika utrustningar www.sp.se - Provningsanstalten i Borås www.varmahus.se www.energiradgivningen.se - Stockholmskommuners gemensamma rådgivning www.pellets.info/ - Öppet forum om pelletseldning, erfarenheter, hur åtgärda fel mm www.afabinfo.com - Info från ÄFAB om prov av pannor och brännare

Kontakt

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Energi- och klimatrådgivning
Tel: 0156-520 00
ekr@ostrasormland.se

Richard Östlund
Energi- och klimatrådgivare
Tel: 0156-522 46

Charlotte Jibréus
Energi- och klimatrådgivare
Tel: 0156-523 70