Biofjärrvärme i Trosa kommun

Statkraft Värme AB har investerat cirka 60 miljoner kronor i en omfattande ombyggnad och modernisering av fjärrvärmeverket i Trosa. Badgrunden är att det gamla värmeverket var uttjänt och att man ville trygga värmeleveransen till befintliga och nya kunder för lång tid framöver. Statkraft ser ett ökat intresse för fjärrvärme som en pålitlig och miljövänlig värmekälla.

Den nya investeringen omfattar en ny hetvattenpanna för biobränsle med rökgaskondensering och ny reservpanna för eldningsolja. Investeringen innebär en större driftsäkerhet, en tryggare värmeleverans och förbättrad miljöprestanda. Den nya anläggningen biobränslekapacitet är 6 MW med 11 MW reservkapacitet.

Fjärrvärmeverken drivs sedan 1 januari 2009 av Statkraft Värme AB.

Kontakt

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Energi- och klimatrådgivning
Tel: 0156-520 00
ekr@ostrasormland.se

Richard Östlund
Energi- och klimatrådgivare
Tel: 0156-522 46

Charlotte Jibréus
Energi- och klimatrådgivare
Tel: 0156-523 70