Biogasanläggning vid Nynäs gård

Vid Nynäs gård, på gränsen mellan Trosa och Nyköpings kommuner, finns en biogasanläggning som processar matavfall från storkök, restauranger och livsmedelsbutiker i bland annat Trosa kommun. Gården, som ägs av landstinget, har med hjälp av biogasanläggningen kunnat ersätta användningen av handelsgödsel med den näringsrika rötresten som erhålls ur rötningsprocessen. Metangasen som produceras används som drivmedel för fordon på gården, men också för att ersätta fossil eldningsolja vid uppvärmning av slottet.

Biogasanläggningen ligger nere tillfälligt för uppdatering och kartlägging.

Kontakt

Rickard Österlund
Energi- och klimatrådgivare

Tel: 0156-522 46