Energiråd till företag

Tveka ej att ta kontakt med den kommunala energi- och klimatrådgivaren även när det gäller enkla spörsmål. Rådgivningen är konkret, kostnadsfri och neutral. Du når energi- och klimatrådgivaren via kommunens växel tfn 0156-520 00.

Din energirådgivare i Trosa kommun kan hjälpa dig med:

  • Identifiering och prioritering av olika möjligheter till energieffektivisering både på el- och värmesidan
  • Mätning av energianvändning för olika delar i verksamheten
  • Information till anställda om möjligheter till energieffektivisering såväl i företaget som i hemmet 
  • Råd vid inköp av ny utrustning
  • Råd vid byte till ny belysning
  • Kontakter till referensanläggningar. Vid byte till ny utrustning är det av stort värde att först besöka referensanläggning. Ibland kan man då också få tips på ännu ett utvecklingssteg.

Kontakt

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Energi- och klimatrådgivning
Tel: 0156-520 00
ekr@ostrasormland.se

Richard Östlund
Energi- och klimatrådgivare
Tel: 0156-522 46

Charlotte Jibréus
Energi- och klimatrådgivare
Tel: 0156-523 70