Energiråd till företag

Rickard Österlund
Energi- och klimatrådgivare

Tel: 0156-522 46

Tveka ej att ta kontakt med den kommunala energi- och klimatrådgivaren även när det gäller enkla spörsmål. Rådgivningen är konkret, kostnadsfri och neutral. Du når energi- och klimatrådgivaren via kommunens växel tfn 0156-520 00.

Din energirådgivare i Trosa kommun kan hjälpa dig med

- Identifiering och prioritering av olika möjligheter till energieffektivisering både på el- och värmesidan
- Mätning av energianvändning för olika delar i verksamheten
- Information till anställda om möjligheter till energieffektivisering såväl i företaget som i hemmet 
- Råd vid inköp av ny utrustning
- Råd vid byte till ny belysning
- Kontakter till referensanläggningar. Vid byte till ny utrustning är det av stort värde att först besöka referensanläggning. Ibland kan man då också få tips på ännu ett utvecklingssteg.