Solkartan - se om ditt hus är lämpat för solceller

soclceller på ett tak.

Intresset för solenergi ökar stadigt. För att underlätta för invånare att själva kunna se solenergipotentialen i sin fastighet finns Solkartan i Trosa kommun. Tjänsten består av en interaktiv karta där du kan se hur mycket solen strålar på ditt tak för att bedöma hur stor potentialen är för solel och solvärme.

Se energipotentialen i din fastighet via vår nya solkarta!