Integration

Kommunmottagande
Alexandra Degerman
Integrationsansvarig
Tel : 0156-522 61
alexandra.degerman@trosa.se

Ensamkommande barn
Graham Owen
Socialchef
Tel: 0156-521 16

Trosa kommun tar idag emot nyanlända inom ramen för kommunmottagande och ensamkommande barn på uppdrag av Migrationsverket. Den 1 mars 2016 trädde den nya bosättningslagen i kraft. Det innebär att alla kommuner efter anvisning ska kunna ta emot nyanlända för bosättning.

Kommunmottagande

Från och med 2016-03-01 trädde den nya bosättningslagen i kraft vilket innebär att staten bestämmer hur många nyanlända som respektive kommun ska ta emot.
2016 klarade integrationsenheten i Trosa kommun att ta emot samtliga 47 personer som anvisades av Arbetsförmedlingen.
Från och med 2017-01-01 är det Migrationsverket som har anvisningsuppdraget och Trosa kommun kommer att bli anvisade 52 personer under 2017, många av dem är ensamhushåll.

Mottagande av ensamkommande barn

Trosa kommun hade tidigare avtal med Migrationsverket för 20 ensamkommande barn/år. Från och med 2016-03-01 upphörde alla avtal kring mottagande och ersattes av nationell lagstiftning där staten bestämmer hur respektive kommun ska ta emot nyanlända.

För närvarande har Trosa kommun ansvar för drygt 80 barn och tar emot cirka 4 nya/vecka.

Från och med april 2016 har Trosa kommun ett HVB-boende i egen regi som huserar 7-10 barn. Vi betalar även för platser i Nyköping respektive Gnesta. Vi har ett antal familjehem i Trosa kommun men söker ständigt efter fler.

Hur tar vi hand om nyanlända i Trosa kommun?

När nyanlända kommer till Trosa kommun hjälper vi dem med boende och mat för första dygnet, samt med andra eventuella behov som person/personer kan ha. Därefter uppmuntras man till föreningsliv för att finna ett sammanhang och komma in i samhället.

Trosa kommun erbjuder nyanlända en första introduktion till det svenska samhället. Programmet kallas Entré utan trösklar och riktar sig till flyktingar och invandrare som ännu inte har fått plats på utbildningen Svenska för invandrare (SFI).

Sista fredagen varje månad anordnas språkcaféer på biblioteket Navet i Vagnhärad och är den internationella mötesplatsen i Trosa. Olika nationaliteter, åldrar och stilar möts i en avslappnad miljö för att fika och samtala. Det är ett tillfälle att lära känna andra med samma intresse för språk och kultur.

SFI, SAS Grund & SO

Trosa kommun har cirka 100 elever inskrivna på svenska för invandrare och SAS Grund (Svenska som andraspråk).

Läs mer HÄR

Hälsoskola i samarbete mellan SFI & Safiren.

För att gynna elevernas välmående och förbättra deras fysiska form har vi påbörjat ett gemensamt arbete med Safiren i Vagnhärad. Målet är att genom hälsoinformation och friskvård skapa bättre förutsättningar för ökad språkinlärning. 

Barn i förskoleålder respektive skolålder kommer så snabbt som möjligt in i våra pedagogiska verksamheter.

Hur kan du som medborgare hjälpa till?

Hyr ut boende till nyanlända
Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson 
Språkvän - Bli en flyktingguide/språkvän och berika ditt och andras liv! 
God man - Är du intresserad av att bistå en medmänniska som förmyndare, god man eller förvaltare?
Hjälporganisationer och ideellt arbete

Mer information om flyktingsituationen

Frågor och svar om lagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning
Förordningar om mottagande av nyanlända för bosättning
Flyktingsituationen i Sverige