Integration

Trosa kommun erbjuder nyanlända en första introduktion till det svenska samhället och målet är att de som kommer hit så snart som möjligt ska komma in i samhället. De som kommer hit har alla olika förutsättningar, vissa har hunnit lära sig svenska under sin asyltid medan andra kommer direkt från ett annat land.

Trosa kommun tar idag emot nyanlända inom ramen för kommunmottagande på uppdrag av Migrationsverket. Under 2020 kommer Trosa kommun att anvisas 28 personer och den första familjen kommer i april. Detta enligt den nya bosättningslagen som trädde i kraft 2016, där staten gav länsstyrelsen i uppdrag att besluta om hur många nyanlända respektive kommun ska ta emot.

Vill du veta mer om lagen för bosättning klicka här.

Trosa kommuns ansvar

När en person kommer som nyanländ till Trosa kommun så hjälper Integrationsenheten till med mat för första dygnet, ett genomgångsboende, bokar möten med olika myndigheter och aktörer för att personen så fort som möjligt ska bli självständig i sitt nya hemland.

 • Bidrag och ersättning

  För de som deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen finns möjlighet att få etableringsersättning. Har personen i fråga barn eller bor ensam i egen bostad finns möjlighet att få etableringstillägg eller bostadsersättning.

  För mer information om etableringsersättning klicka här.

  Här hittar du en kort film om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning i Arbetsförmedlingens program.

 • Etableringsprogram

  Etableringsprogrammet är ett särskilt program hos Arbetsförmedlingen som ska hjälpa nyanlända att komma in i det svenska samhället. Inom etableringsprogrammet kan man till exempel läsa svenska för invandrare (SFI), söka jobb eller göra praktik på en arbetsplats. Målet är att programmet ska hjälpa dessa personer att så fort som möjligt ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egen försörjning.

 • Folkbokföring, ID-kort, bankkonto och E-legitimation

  På Integrationenheten kan vi ge stöd gällande:

  • Svenskt personnummer
  • Svensk id-handling
  • Folkbokföring
  • Digitalt bank-id
  • Bankkonto

  Vi kan tillsammans med de nyanlända besöka servicekontor där Skatteverket finns representerat för att anmäla flyttning till Sverige, det vill säga folkbokföra sig. På så sätt kan personen få tillgång till de ersättningar och bidrag som person som har en etableringsplan kan ha rätt till.

 • Förskola, fritidshem och skola

  Trosa kommun ska erbjuda förskola till barn från ett års ålder när föräldrar arbetar, studerar eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Nyanlända barn har rätt till en plats på förskola på samma sätt som övriga barn. Deltagare med etableringsinsatser inom etableringsplan eller i etableringsprogram är likställda med arbetande eller studerande. När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt i grundskola. Det är den kommun där eleven är folkbokförd som ansvarar för att eleven fullgör sin skolplikt.

 • Genomgångsboende

  Ett genomgångsboende är ett temporärt boende som Trosa kommun hjälper nyanlända som blivit anvisade till Trosa kommun av Migrationsverket med. Ett genomgångsboende finns tillgängligt under hela etableringsperioden som idag är 2 år, samtidigt som vi från dag ett uppmuntrar till att hitta ett mer varaktigt boende på egen hand.

  Inom Trosa kommun har vi olika lösningar för genomgångsbostäder. Bland annat nyttjas befintliga fastigheter som inte längre används för sitt ursprungliga ändamål. Till exempel en gammal förskola och renoveringsobjekt. Trosa Kommun har även byggt tillfälliga modulhus som genomgångsbostäder.

 • Hemutrustningslån och lån för körkort

  Vissa nyanlända personer kan ansöka om hemutrustningslån från CSN, för att göra en ansökan ska den sökande vara 18 år och vända sig till en behörig lånekontaktperson. Arbetsförmedlingen och kommunen har behöriga lånekontaktpersoner som kan hjälpa till med ansökan om hemutrustningslån. Läs mer på CSNs hemsida.

  För de som är mellan 18-47 och arbetslösa finns även möjlighet att ansöka om ett så kallat körkortslån. Den arbetssökande kan få låna pengar från CSN för att kunna ta ett svenskt körkort med körkorts-behörighet B, det vill säga för personbil och lätt lastbil. Lånet uppgår till högst 15 000 kronor. Mer information om de villkor som gäller för att ha möjlighet att söka finns på CSN:s webbplats.

 • Hälsoundersökningar

  Inom ett år från beslut om uppehållstillstånd får den nyanlända en bokad till för en kostnadsfri hälsoundersökning. Det är integrationsenheten som informerar Asyl- och Migranthälsan om nyanlända med uppehållstillstånd och direktinresta anhöriga för bokning av tid.

 • Socialt stöd

  Integrationsenheten kan ge socialt stöd inom områden som rör försörjning, bosättning, vård, samt hjälp med att förstå innebörden av olika besked som målgruppen har mottagit från myndigheter och kommuner. Det kan även handla om råd och praktiskt stöd att lösa frågor som rör den sociala situationen, familj- och vardagsliv och som påverkar förutsättningarna för att arbeta eller studera. Integrationsenheten ger också stöd i kontakt med Socialkontoret och vad gäller ekonomiskbistånd, praktisk information om bostad i form av ”boskola”.

  Integrationsenheten anordnar varje tisdag olika stöd- och informationsinsats, det kan handla om stöd att skapa epost adress, söka varaktiga boendelösningar, bekanta sig med jobbsiter eller samordnar information från kommun.

Kontakt

Jessica Wride
Integrationschef
Tel: 0156-521 04
jessica.wride@trosa.se

Merwan Mourad
Etableringen
Tel: 070-678 08 95
merwan.mourad@trosa.se

Agneta Hansson
Bovärd
Tel: 070-783 47 31
agneta.hansson@trosa.se