Integration

Integrationsenheten

Jessica Wride
Integrationschef
Tel: 0156-521 04
jessica.wride@trosa.se

Frederik Johansson
Integrationssamordnare
Tel : 0156-523 53
frederik.johansson@trosa.se

Merwan Mourad
Etableringen
Tel : 070-678 08 95
merwan.mourad@trosa.se

Agneta Hansson
Bovärd
Tel : 070-783 47 31
agneta.hansson@trosa.se

 

Trosa kommun tar idag emot nyanlända inom ramen för kommunmottagande på uppdrag av Migrationsverket.
Den 1 mars 2016 trädde den nya bosättningslagen i kraft.
Det innebär att Trosa kommun efter anvisning ska kunna ta emot nyanlända för bosättning.

Kommunmottagande

Från och med 2016-03-01 trädde den nya bosättningslagen i kraft, där staten ger i uppdrag till länsstyrelsen att kommunplacera det aktuella länstalet, dvs hur många nyanlända som respektive kommun ska ta emot.

Under 2019 så kommer Trosa kommun att anvisas 31 personer, den första familjen ankommer till vår kommun i april. Det kommer övervägande vara kvotmottagning under 2019, vilket innebär att dom nyanlända kommer direkt från sitt vistelseland till Trosa kommun och inte via migrationsverkets boenden.

Här kan du läsa mer om mottagandet i Trosa kommun och Södermanland.

Mer information

Frågor och svar om lagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning
Förordningar om mottagande av nyanlända för bosättning