Integration

Kommunmottagande
Jessica Wride
Integrationschef
Tel: 0156-521 04
jessica.wride@trosa.se

Frederik Johansson
Integrationssamordnare
Tel : 070-678 01 96
frederik.johansson@trosa.se

Merwan Mourad
Etableringen
Tel : 070-678 08 95
merwan.mourad@trosa.se

Ensamkommande barn

Graham Owen
Socialchef
Tel: 0156-521 16

Trosa kommun tar idag emot nyanlända inom ramen för kommunmottagande och ensamkommande barn på uppdrag av Migrationsverket. Den 1 mars 2016 trädde den nya bosättningslagen i kraft. Det innebär att alla kommuner efter anvisning ska kunna ta emot nyanlända för bosättning.

Kommunmottagande

Från och med 2016-03-01 trädde den nya bosättningslagen i kraft vilket innebär att staten bestämmer hur många nyanlända som respektive kommun ska ta emot.

2016 tog Integrationsenheten i Trosa kommun emot samtliga 47 personer som anvisades av Arbetsförmedlingen.

Från och med den 1:a januari 2017 är det Migrationsverket som har anvisningsuppdraget och Trosa kommun  tog emot samtliga  anvisade som till antalet var 52.

Under 2018 så kommer Trosa kommun att anvisas 46 personer, den första familjen ankommer till vår kommun i mars, och det kommer övervägande vara kvotmottagning under 2018, det innebär att dom nyanlända kommer direkt från sitt vistelseland till Trosa kommun och inte via migrationsverkets boenden.

Här kan du läsa mer om mottagandet i Trosa kommun och Södermanland.

Mottagande av ensamkommande barn

Trosa kommun hade tidigare avtal med Migrationsverket för 20 ensamkommande barn/år. Från och med 2016-03-01 upphörde alla avtal kring mottagande och ersattes av nationell lagstiftning där staten bestämmer hur respektive kommun ska ta emot nyanlända.

För närvarande har Trosa kommun ansvar för drygt 80 barn och tar emot cirka 4 nya/vecka.

Från och med april 2016 har Trosa kommun ett HVB-boende i egen regi som huserar 7-10 barn. Vi betalar även för platser i Nyköping respektive Gnesta. Vi har ett antal familjehem i Trosa kommun men söker ständigt efter fler.

Hur tar vi hand om nyanlända i Trosa kommun?

När nyanlända kommer till Trosa kommun hjälper vi dem med boende och mat för första dygnet, samt med andra eventuella behov som person/personer kan ha. Därefter uppmuntras man till föreningsliv för att finna ett sammanhang och komma in i samhället.

Trosa kommun erbjuder nyanlända en första introduktion till det svenska samhället.

Vill du sy, brodera, måla eller skriva eller har andra idéer? Kom till Mötesplatsen för alla! Vi träffas tisdagar och onsdagar kl 12.30-16.30 på Viktoriagatan 20b i Studiefrämjandets lokaler i Trosa. Gratis! Läs mer om Mötesplatsen.

Läs mer om Språkcaféer hösten 2018

SFI, SAS Grund & SO

Trosa kommun har cirka 100 elever inskrivna på svenska för invandrare och SAS Grund (Svenska som andraspråk).

Läs mer HÄR

Hälsoskola i samarbete mellan SFI & Safiren.

För att gynna elevernas välmående och förbättra deras fysiska form har vi påbörjat ett gemensamt arbete med Safiren i Vagnhärad. Målet är att genom hälsoinformation och friskvård skapa bättre förutsättningar för ökad språkinlärning. 

Barn i förskoleålder respektive skolålder kommer så snabbt som möjligt in i våra pedagogiska verksamheter.

För dig som är ny i Sverige

Information Sverige - Den här portalen vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats.

Youmo är för dig som är ny i Sverige och ung

Hur kan du som medborgare hjälpa till?

Hyr ut boende till nyanlända
Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson 
God man - Är du intresserad av att bistå en medmänniska som förmyndare, god man eller förvaltare?
Hjälporganisationer och ideellt arbete

Mer information om flyktingsituationen

Frågor och svar om lagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning
Förordningar om mottagande av nyanlända för bosättning
Flyktingsituationen i Sverige