Entreprenörer & bolag

Helägda bolag

I Trosa kommun finns två helägda kommunala bolag, Trosabygdens bostäder, Trobo och Trosa fibernät, Trofi. Trobo är ett bostadsbolag som bedriver verksamhet i alla kommunens tätorter - Trosa, Vagnhärad och Västerljung. Bolaget förvaltar cirka 500 lägenheter och ett femtiotal lokaler. Trofi bygger ut ett öppet stadsnät där alla tjänsteleverantörer är välkomna att leverera sina tjänster gentemot dig som slutkund. Det råder full konkurrens på lika villkor, vilket höjer kvaliteten på tjänsterna och pressar priserna.

Samägda bolag

Landstingen och kommunerna i Södermanlands och Örebro län äger tillsammans Länstrafiken. Bolaget planerar och upphandlar busstrafiken på uppdrag av länets kommuner. Trafiken utförs av entrepenörer. Bolaget leds av en styrelse med representanter från landstingen och kommunerna i Södermanlands och Örebro län.

Upphandlade entreprenörer och arrendatorer

"En kommun ska vara bra på att vara kommun", med den devisen som ledord upphandlas en stor del av Trosa kommuns verksamhet av privata företag, exempelvis teknisk verksamhet, gästhamn, badhus, camping och hemtjänst.