Det här behöver du lyssna på! – EU’s nya personuppgiftslag

Nästan alla vet vad PUL (Personuppgiftslagen) är för något men få vet att EU är på väg att introducera en ny och skärpt variant av denna lag.
GDPR är EU’s nya dataskyddsförordning för personuppgifter och kommer att införas i maj 2018. Den innebär en mängd nya regler för hur personuppgifter får
användas och dessutom tillkommer dokumentationskrav och policys.

GDPR berör företag och föreningar såväl som offentlig sektor och vi vill med denna inbjudan ge dig möjlighet att få en första inblick i vad den innehåller och vad
som kommer att krävas av dig/er i framtiden. Arbetet med GDPR är inte endast en juridisk fråga. Organisationen behöver samverka med både informationssäkerhetsansvarig och de som hanterar den praktiska IT-säkerheten. Arbetet skall vara förankrat i organisationens ledningsgrupp/föreningsstyrelse och det bör ha utsetts en dataskyddsansvarig som leder arbetet. Gör man fel kan det bli dyrt!

Vi bjuder härmed in dig till en intressant kväll gällande EU’s nya dataskyddsförordning för personuppgifter.

Medverkar gör:
Christina Arrhult-Björk, CM-Juridik
Maria Nyrén-Ivarsson, CM-Juridik
Ove Bristrand, NetIntegrate Sweden AB
Eventuellt kommer även någon från SISU att medverka

När: Onsdagen den 23/11 kl 17-19
Var: Trosa kvarn, Östra Långgatan 87
Anmälan: Skicka ett mail med rubrik ”GDPR” till mig senast den 21/11

Välkommen!

Jonas Ivervall
Näringslivschef

PS. Det här visste du inte om den nya dataskyddsförordningen:
- Det gäller för alla organisationer som lagrar personuppgifter
- En personuppgift blir det om en person kan direkt eller indirekt identifieras
- IT-system och processer måste byggas säkra från ”läckage av personuppgifter”