Lokalt företagsklimat fortsatt i Sverigetopp – bra ska bli bättre

Jonas Ivervall
Näringslivschef
Tel: 0156-522 17
Mobil: 070-680 22 17

Ett företagsklimat i Sverigetoppen är ett prioriterat mål för Trosa kommun. Redan 2015 fick Trosa kommun tydliga signaler från företagen om behov av förbättring, därför kommer resultaten i Svenskt Näringslivs ranking över lokalt företagsklimat inte som en överraskning. I nationell jämförelse står Trosa fortfarande starkt, men vi kan bättre.

Den 20:e september offentliggjorde Svenskt Näringsliv sin årliga ranking över lokalt företagsklimat. Trosa kommun placerade sig på en 9:e plats i jämförelse med landets 290 kommuner. Ett tapp om 4 placeringar jämfört med föregående år.

Ett bra företagsklimat är en nyckelfaktor för en kommun som vill bli framgångsrik. Sysselsättning, tillväxt, besöksnäring och service är bara några av de många faktorer som ett starkt lokalt näringsliv bidrar med.

2015 inleddes ett förbättringsarbete utifrån signaler som inkommit från lokala företagare. Ett led i det arbetet har varit ett samarbete mellan lokala företagare, Svenskt Näringsliv, Företagarna och Trosa kommun, där exempelvis en workshop har genomförts och vars resultat kommer att presenteras under hösten.

I tidigare års enkäter har det framkommit att IT-infrastruktur och upphandling är områden där Trosa kommun kan bli starkare. 2016 har därför upphandlingsfunktionen utökats och gällande bredbandsutbyggnaden bedöms 85 % av företagen och hushållen i kommunen ha tillgång till bredband via fiber hösten 2016.

Jonas Ivervall, näringslivschef: ”Att vända trenden uppåt igen är en tuff utmaning men tillsammans med våra företagare kommer vi att fokusera ännu mer på de saker som gör skillnad i företagens vardag. Exempel på detta är förenklingsarbetet kring lagar och regler, dialog kring upphandlingar samt fler personliga möten. Engagemanget är stort från företagen och nu gäller det att leverera på en handlingsplan med gemensamma förväntningar.”

Det är nu med spänning som Trosa kommun fortsätter arbetet med att förbättra företagsklimatet och nästa års ranking av lokalt företagsklimat då Trosa kommun ska ligga i den absoluta toppen.

Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagsklimat är den mest heltäckande av företagsrankningar som görs. Rankningen baseras på företagens prestation, företagens åsikter och lokala villkor. Mätningarna har gjorts sedan 1999.

Läs mer:

"Trosas företagare ser fortsatt behov av förbättring enligt ny enkät" 
"Med hjälp av ett stort antal engagerade företagare blev vår workshop den 27/4, med fokus på vad ni vill att vi förbättrar i vår service till er, en succé!"