Nätverk

Gunilla Persson
Näringslivssekreterare
Tel: 0156-520 11
Mobil: 070-508 20 05
Jonas Ivervall
Näringslivschef
Tel: 0156-522 17
Mobil: 070-680 22 17
jonas.ivervall@trosa.se

Vill du komma i kontakt med andra företagare och kanske utbyta idéer och tankar? Letar du efter samarbetspartners lokalt på orten? Har du ideér i samverkan med andra aktörer som kan utveckla och skapa arbetstillfällen? Står du inför nya utmaningar, t ex starta företag, expansion eller generationsskifte i företaget? Vill du veta mer om företagande i allmänhet?

Här är några tips på organisationer du kan vända dig till:

- Leader Sörmlandskusten: Samarbetsform för att driva och påverka utvecklingen genom samsyn mellan människor och organisationer i ert område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalité. Känneteckanade för Leadermetoden är underifrånperspektiv, lokal kunskap, samarbete, trepartnerskap, nytänkande och lokalt fattade beslut.
- Företagarna Trosa-Gnesta: medlemsorganisation för alla typer av företag
- Tillväxtverket: statligt verk för näringslivsutveckling
- ALMI företagspartner: stöd till företagsutveckling
- NyföretagarCentrum Östra Sörmland: rådgivning
- Verksamt.se: webbportal för alla typer av företagande
- Ung Företagsamhet: politiskt obunden ideel organisation för utbildning av grundskole- och gymnasieelever i entreprenörskap

Trosa kommun är dessutom engagerad i en del nätverk:

- Regionförbundet Sörmland: organisation som syftar till samverkan mellan kommuerna i Sörmland
- Stockholm Business Alliance: kommunal medlemsorganisation för främjande av utländsk etablering av företag i Mellansverige
- Svenskt Näringsliv: intresseorganisation för små- och medelstora och stora företag
- Sveriges Kommuner och Landsting - SKL: kommunal medlemsorganisation