Grunderna i offentlig upphandling

Inger Edman
Upphandlingsansvarig
Tfn: 0156-522 91
inger.edman@trosa.se

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur offentliga upphandlingar går till. De som omfattas av LOU är statliga myndigheter, kommuner och landsting och vissa offentligt styrda organ. Även flertalet kommunala och statliga aktiebolag måste upphandla enligt LOU.

Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga inköp, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad för att göra bra affärer. Samtidigt syftar regelverket till att ge leverantörerna möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling. Värdet av upphandlingen i Sverige uppskattas till ca 500 miljarder kronor per år.

Konkurrensverket utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen.

Nytt 2017 - Uppdaterade nationella upphandlingsregler - Information hittar du HÄR