Vill du bli leverantör av hemtjänst enligt LOV?

Per-Uno Nilsson
Myndighetschef 
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Inom kommunen finns sedan oktober 2007 ett valfrihetssystem för kunder inom hemtjänsten. Detta innebär att personer som har fått biståndsbeslut om hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen kan välja vem som ska utföra insatserna.

En leverantör måste ansöka om ett godkännande för att få utföra insatser inom hemtjänsten, som visar på att företaget uppfyller vissa kriterier och kvalitetskrav. Det finns möjlighet att begränsa sitt åtagande avseende tjänster, geografiskt område och kapacitetstak för verksamhet.

Ansökan

Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun. Villkoren för att bli godkänd som leverantör av hemtjänst finns beskrivet i förfrågningsunderlaget. Ansökan ska göras på kommunens särskilda blanketter som finns tillsammans med förfrågningsunderlaget.

Annonsering sker löpande på den nationella databasen www.valfrihetswebben.se.

Mer information
Förfrågningsunderlag
Valfrihetswebben
Upphandlingsstöd
LOV (Konkurrensverket)