Mål, mätningar & förbättringsarbete

Vi mäter för att bli bättre!

Trosa kommun har ett tydligt mål att ständigt förbättra oss som kommun att starta och driva företag i. För att kunna se inom vilka områden vi har förbättrings-möjligheter så har vi i över 10 år valt att medverka i två nationella jämförelseundersökningar; Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet (LFK) och NKI (Nöjd-Kund-Index)-undersökningen som genomförs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), SBA (Stockholm Business Alliance) och BRG (Business Region Göteborg).

När det gäller företagsklimatsrankingen (LFK) så är målet att vi ska vara bland de 20 bästa kommunerna i landet. De senaste 9 åren ha vi legat bland de 10 bästa.

Mätningen tittar på både mjuka faktorer t ex attityder till företagande och hur man upplever vår servicenivå samt hårda faktorer t ex skattesats och hur stor andel av befolkningen som är i arbete.

Undersökning genomförs årligen genom en enkätundersökning som skickas ut till lokala företag under början av varje år. Antalet lokala svar uppgår till drygt 100 st och resultatet (rankingen) presenteras årligen i september. Man behöver inte ha varit i kontakt med kommunen i ett specifikt ärende för att bli tillfrågad att svara på enkäten.

Mer om undersökningens uppbyggnad kan du läsa här.

Mer om Trosa kommuns ranking och betyg inom de olika områdena kan du läsa här.

I NKI-undersökningen uppger företagarna i kommunen hur de upplever kommunens service till näringslivet. Vårt mål är att tillhöra de 10 % bästa kommunerna som genomför mätningen. För år 2017 blev placeringen 30 och målet var lägst plats 15.
De företagare som svarat på frågorna har alla varit i kontakt med kommunen inom något eller några av fem olika områden; Bygglov, Markupplåtelse, Miljötillsyn, Brandtillsyn, Serveringstillstånd eller Livsmedelskontroll.

Undersökningen genomförs löpande genom att ett fristående företag tar kontakt med de företag som har haft ett ärende inom något av de ovanstående områdena och man ges då möjlighet att betygssätta kommunen inom följande områden; Tillgänglighet, Information, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet och Effektivitet.

Resultatet av undersökningen presenteras årligen i form av ”Öppna jämförelser Företagsklimat” och mer information om undersökningen hittar du här.
Rapporten för det senaste året, inklusive Trosa kommuns resultat hittar du här.

Fr o m 2018 gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR, och genom ovanstående information om våra undersökningar anser vi att vi har levt upp till förordningens krav på information till berörda företag med säte i Trosa kommun.

Har du frågor gällande dessa undersökningar, eller något annat företagsrelaterat ärende, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Gunilla Persson
Näringslivssekreterare och
administrativ samordnare
Tel: 0156-520 11
Mobil: 070-508 20 05
gunilla.persson@trosa.se

Jonas Ivervall
Näringslivschef
Tel: 0156-522 17
Mobil: 070-680 22 17
jonas.ivervall@trosa.se