Mark & lokaler

Ledig industrimark

Trosa kommun äger drygt 50 000 kvm planlagd industrimark och ytterligare 30 000 kvm tas nu fram. Denna mark är framför allt belägen i Vagnhärad, men också till viss del i norra delen av Trosa industriområde. Anmäl ditt intresse verksamhetsmark.

Anmälningspliktiga lokaler

Vissa lokaler kräver anmälan till miljökontoret innan anläggningen tas i bruk samt att det kan även behövas bygglov och bygganmälan om man ändrar användningen av lokalen. Läs mer om anmälningspliktiga lokaler.

Vill du hyra ut lokaler och mark?

Tillsammans med Lokalguiden kan du nu kostnadsfritt lägga ut ditt utbud för lokalsökande. Är du intresserad av hyra ut? Fyll i dina uppgifter i formuläret så skickar vi dig inloggningsuppgifter. Har du frågor? Kontakta kommun@lokalguiden.se

 

Dekorativ bild med texten "Newst" och "Sveriges nya marknadsplats för lediga lokaler".

Kontakt

Björn Wieslander
Mark- och exploateringschef
Tel: 0156-520 30
 

Jonas Ivervall
Näringslivschef

Tel: 0156-522 17
Mobil: 070-680 22 17

Gunilla Persson
Administrativ samordnare
och näringslivssekreterare

Tel: 0156-520 11
Mobil: 070-508 20 05