Offentlig mark

Här samlar vi information om hur du som medborgare eller företagare får utnyttja offentlig mark som upplåts av kommunen. Läs mer under respektive rubrik.

Torghandel

Här hittar du mer information om vilka bestämmelser som gäller för torghandel i Trosa kommun. Torgplatser i skolparken och vid hamnbodarna i Trosa administreras av Trosa Turism & Marknadsföring AB, tel. 0156-522 22. Är du intresserad av torgplats vid torget i Vagnhärad, kontakta TVSK, Stefan Frenning, 070-211 32 63.

Schakttillstånd

Om du som entreprenör tänker schakta på offentlig mark krävs tillstånd från kommunen. I Blankettarkivet hittar du tillståndsansökan samt gällande anvisningar för grävning i allmän mark.

Offentlig plats

För att få lov att använda offentlig mark krävs det oftast tillstånd. På den här sidan informerar polisen om vilka tillstånd som krävs, och hur man ansöker om dessa. Läs mer om avgifter för upplåtelse av offentlig plats.

Teknisk handbok

Här har vi samlat de rutiner och riktlinjer som gäller i Trosa kommun för mark-, gatu- och VA-arbete. 

Kontakt

Christoffer Eriksson
Gatuingenjör
Tel: 0156-522 21
christoffer.eriksson@trosa.se