Torghandel Trosa och Vagnhärad

Trosa turistcenter
Rådstugan, Torget, 619 30 Trosa
Tel: 0156-522 22
info@trosa.com
www.trosa.com

Tillvägagångssätt vid förhyrning i Trosa och Vagnhärad:

Sökande kontaktar Trosa turistcenter med önskemål om torgplats.

Önskas plats för 1 dag, kontaktas Trosa turistcenter, tel 0156-522 22, som fördelar dagplatser och tar betalt.

Önskas plats för längre tid, 1 månad till 1 år, kontaktas Trosa turistcenter som tecknar avtal med sökanden om torgplats. Trosa kommun fakturerar torgplatsen.


För upplåtelse av torgplats gäller "Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun"