Läsårstider

Humanistiska nämnden har beslutat följande läsårstider. Vi vill framhålla vikten av att semester och annan ledighet planeras så att denna sammanfaller med elevernas lovdagar. Två studiedagar tillkommer per läsår. OBS! Studiedagar uppdaterade 2020-10-21.

Läsårstider för Trosa kommun 2020-2021

Höstterminen 2020 - 17 augusti – 18 december
17 augusti - terminsstart
v. 44 - höstlov/studiedagar
18 december - sista skoldag

Vårterminen 2021 - 12 januari – 11 juni
12 januari - studiedag för lärare
13 januari - eleverna börjar skolan (terminsstart för elever)
v.8 - sportlov (22/2–26/2)
v.14 - påsklov (6/4-9/4)
12 maj - studiedag för lärare
14 maj - lovdag (i samband med Kristi Himmelsfärdsdag)
11 juni - sista skoldag

Läsårstider för Trosa kommun 2021-2022

Höstterminen 2021 - 16 augusti – 21 december
16 augusti - terminsstart
v. 44 - höstlov/studiedagar
21 december - sista skoldag

Vårterminen 2022 - 11 januari – 09 juni
11 januari - terminsstart
v.8 - sportlov (21/2-25/2)
v.15 - påsklov (11/4-15/4)
27 maj - lovdag (i samband med Kristi Himmelsfärdsdag)
09 juni - sista skoldag

Läsårstider för Trosa kommun 2022-2023

Höstterminen 2022 - 18 augusti – 22 december
18 augusti - terminsstart
v. 44 - höstlov/studiedagar
22 december - sista skoldag

Vårterminen 2023 - 10 januari – 14 juni
10 januari - terminsstart
v.8 - sportlov (20/2–24/2)
14 mars - studiedag
v.14 - påsklov (3/4-6/4)
17 maj - studiedag
19 maj - lovdag
05 juni - lovdag
14 juni - sista skoldag

Därutöver kan två studiedagar läggas ut under läsåret.

Kontakt

Fornbyskolan, Vagnhärad
Tel: 0156-522 70

Hedebyskolan
, Vagnhärad
Tel: 0156-522 70

Kyrkskolan, Västerljung 
Tel: 0156-523 80

Skärlagskolan
, Trosa 
Tel: 0156-522 63

Tomtaklintskolan, Trosa 
Tel: 0156-522 42

Vitalisskolan, Trosa  
Tel: 0156-523 92