Kontakt

Besöks- och leveransadress: Centrumvägen 16 B, Vagnhärad

Post- och faktureringsadress:
Trosa kommun
Fornbyskolan
619 80 Trosa

Sjukanmälan: tel. 070-567 44 32
Var vänlig lämna meddelande på telefonsvarare. Varje dag ska sjukanmälas.

Expedition: 0156-521 42, 070-567 44 32
Vaktmästeri:  Micke Lännström tel. 0156-522 75 eller mobil. 070-273 05 07
Rektor: Ann Heimdahl, 070-431 41 25, ann.heimdahl@edu.trosa.se
Bitr. rektor med ansvar för skolans Trygghetsteam:
Tove Gottfriedz, 070-768 46 75.
Fritidssamordnare, Administratör, Kanslist Sofia Rundqvist, 070-567 44 32, 0156-521 66
Skolsköterska: Ann Koernig, tel. 0156-520 49
Kurator: Jörgen Grundström, tel. 0156-52143
Skolpsykolog: Sebastian Röhlcke, tel. 0156-522 59