Om Fornbyskolan

Fornbyskolan är belägen i vackra Vagnhärad, en ort med en lång, spännande historia. Det är nära till kungagravar och fornlämningar. Med vacker natur och härliga omgivningarna finns det gott om utflyktsmål för elever och personal. Skolan är byggd på 70-talet och rymmer idag 370 elever, F-6, och ca 60 personal.

Fornbyskolans vision är att med trygghet, kunskap och gemenskap skapa en skola där alla elever och all personal känner tillhörighet, delaktighet och glädje för ett livslångt lärande.”

Våra ledord

Trygghet: Fornbyskolan ska vara en skola där alla känner sig trygga – och känner tillhörighet och delaktighet.

Kunskap: Vi har höga förväntningar på varandra, på våra elever likväl som pedagoger. Vi lär av varandra.

Gemenskap:
Vi har roligt ihop, vi stöttar varandra, vi tror på varandra. Vi lyssnar, vi har högt i tak, vi tycker olika, vi löser problem och vi vet vart vi vill – mot målet.

Jag är jag och vi lär tillsammans: Olikheter berikar och alla har rätt att vara den hon eller han är och bli respekterad för det. Vi lär av varandra och vi lär oss tillsammans.

För att nå vår vision arbetar vi ständigt med att förbättra oss och lära av varandra. Vi utvecklar och lär oss nya arbetsmetoder för att undervisningen ska vara tillgänglig för alla våra elever på både gruppnivå och individnivå. En av arbetsmetoderna vi börjat implementera är det kooperativa lärandet då vi ser många positiva vinster med att vi lär tillsammans. Vi vill vara nyfikna och prestigelösa i vårt arbete att nå alla elever och få dem att lyckas i skolan. Elevernas delaktighet och nära relationer är A och O för att vi ska lyckas i vårt arbete.

Våra team (F-2, 3-4, 5-6) består av både utbildade lärare, specialpedagog/lärare, socialpedagoger, lärare i fritidshem och andra kompetenta vuxna. Team har vi skapat för att vi tror på att varje elev behöver ha flera trygga vuxna som de har relation till.