Hälso- & sjukvård

Christoph Törnfeldt
Enhetchef
Hälso- och Sjukvårdsenheten
Tel: 0156-521 77 
christoph.tornfeldt@trosa.se

Trosa kommun och Landstinget Sörmland har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården i kommunen. Kommunens ansvar omfattar hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom kommunens särskilda boenden samt i hemsjukvården i det egna hemmet.

Landstinget ansvarar för läkarinsatserna, för sjukvård på vårdcentral och sjukhus och för all specialistsjukvård.

Om du blir sjuk:

  • För sjukvårdsrådgivning dagtid, ring i första hand din vårdcentral.
  • Sjukvårdsrådgivning på telefon dygnet runt 1177.
  • Vid livshotande sjukdom eller skada, ring 112 till SOS Alarm.